WŁADZE KOŁA

Prezes Koła: Mikołaj Rybarczyk 
V-ce Prezes I: Waldemar Dropikowski
V-ce Prezes II: Robert Gałązka
Sekretarz: Dąbrowski Piotr
Skarbnik: Zazula Tomasz
Rzecznik Dyscyplinarny: Paweł Olszakowski

Komisja Rewizyjna:
Waldemar Miński - Przewodniczący
Marek Nowakowski
Jerzy Nowak

Komisja Egzaminacyjna:
Ryszard Janasik
Wojciech Zaworski
Tomasz Bekas


Członkowie Zarządu:
Tadeusz Bekas
Tomasz Bekas
Waldemar Rybarczyk
Wojciech Zaworski
Łukasz Michalak


Opiekunowie Zbiornika Łysy Młyn:
Robert Gałązka
Stefan Rułka
Waldemar RybarczykDelegat na Zjazd Okręgu PZW Poznań: 
Ryszard Pawlak

Delegat do Rejonowego Sądu Koleżeńskiego:
Ryszard Janasik