REGULAMIN ŁYSY MŁYN 2021


REGULAMIN POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU "ŁYSY MŁYN" 2021

1.           Połów ryb odbywa się na podstawie Regulaminu Amatorskiego Połowu  
           Ryb  i regulaminu połowu ryb na zbiorniku "Łysy Młyn".
2.           Kontroli na zbiorniku może i powinien dokonywać każdy członek     
           koła, który dysponuje zezwoleniem.
3.           Kontroli podlegają dokumenty uprawniające do połowu, siatka na ryby,
          pojemniki znajdujące się na stanowisku wędkarza, jego pojazd oraz
          sprzęt służący do połowu.
4.           W czasie kontroli, kontrolujący ma obowiązek przedstawienia się i
           okazania zezwolenia uprawniającego do połowu - osobie kontrolowanej
5.           Kontrolujący w chwili stwierdzenia nieprawidłowości u osoby
           kontrolowanej, ma obowiązek zatrzymania zezwolenia i przekazania go
           Zarządowi Koła. W przypadku agresywnego zachowania osoby
           kontrolowanej, kontrolujący ma obowiązek wezwać Strażników PSR,
           SSR działających w Kole, lub Straż Gminną, a w skrajnych    
           przypadkach Policję.
6.           Wędkarz łowiący ryby, jest zobowiązany do przestrzegania oznaczeń
            na zbiorniku (tablice dot. strefy połowu). Odległość między
           wędkującymi nie może być mniejsza niż 5m między stanowiskami.
7.           Zabrania się wędkowania z łodzi i innych urządzeń pływających.
8.           ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK I STOSOWANIA
         „OTWARTEGO OGNIA”
9.           Zabrania się kąpieli, brodzenia.
               10.     Dopuszcza się wędkowanie metodą spinningową od 01.05 do 31.12      
                 11.   Na Zbiorniku „Łysy Młyn” obowiązuje dodatkowy rejestr połowu
                   ryb, który jest jednocześnie zezwoleniem.
12.        Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
·         Karp do 40cm – powyżej 65cm
·         Lin do 30cm
·         Okoń „od” 25cm !
·         Amur, Szczupak, Sandacz, Jesiotr – zakaz zabierania z łowiska i przetrzymywania w siatkach wedkarskich
·         Sum – brak wymiaru i okresu ochronnego
·         Reszta ryb jak w regulaminie PZW
13.        Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych                     
          w bieżącym pkt w ciągu doby, nie może przekroczyć 4 sztuk, w tym     
          1szt Karpia, 2szt. Lina,1szt. Okonia.
           Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb w ciągu
           Miesiąca kalendarzowego nie może przekroczyć 8szt, w tym
           2szt Karpia, 4szt Lina, 2szt Okonia.
14.        Wędkujący ma obowiązek dbać o czystość w swoim otoczeniu.
15.        Zakaz kąpieli zwierząt.
16.        Dozwolone jest wędkowanie z osobą towarzyszącą (za wyjątkiem
           metody spinningowej) na podstawie jednego pozwolenia, przy czym
           łączna ilość złowionych i zabranych ryb z łowiska nie może przekraczać
           limitu jednego pozwolenia. Wędkarze muszą mieć stanowiska obok
           siebie, każdy może łowić tylko na jedną wędkę. Cała odpowiedzialność
           wraz z ewentualnymi konsekwencjami za wędkującego bez zezwolenia
           ponosi wędkarz posiadający uprawnienia. Osoba towarzysząca nie
           musi posiadać żadnych uprawnień do połowu ryb
NIE DOTYCZY OSÓB UKARANYCH PRZEZ:
·         SĄD KOLEŻEŃSKI 
·         ZARZĄD KOŁA
17.        Pojazdy mechaniczne muszą znajdować się na wyznaczonych
           miejscach parkingowych.
18.        Zakaz parkowania pojazdów mechanicznych od strony OEL Łysy Młyn.
19.        Zakaz wędkowania z powierzchni pokrywy lodowej.
20.        Zakaz wędkowania metodą "na żywca", oraz na martwa rybę
21.        Przed rozpoczęciem wędkowania należy sprawdzić informacje w
           gablocie.
22.        Organem rozstrzygającym wszelkie sprawy jest Zarząd koła.
23.        Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu zezwolenie zostaje zatrzymane i
          przekazane Zarządowi Koła.
24.        Zakaz Wędkowania od strony grobli ( za wyjątkiem zawodów
          wędkarskich)
25.        Do momentu zakończenia wędkowania – wszystkie złowione ryby
           Przetrzymujemy w siatkach wędkarskich. Zakaz przetrzymywania ryb w
           Wiadrach, podbierakach, torbach foliowych itp…                                                      
          







CZYNY PORZĄDKOWE NA ZBIORNIKU ŁYSY MŁYN:
·        25.04.2021r. godz. 10:30
·        27.05.2021r. godz. 18:00
·        29.07.2021r. godz. 18:00

ZAWODY DLA DZIECI - ZBIORNIK ZAMKNIĘTY W DNIACH:
·        30.05.2021r. godz. 6:00-15:00 "Śródmieście"
·        31.05.2021r. godz. 6:00-15:00 "Przynęta"
·        05.06.2021r. godz. 6:00-15:00 "Winogrady"
·        06.06.2021r. godz. 6:00-15:00 "Chrobry"




Kolor czerwony - strefa zakazu
Kolor zielony - strefa udostępniona dla wędkarzy
"T" - tablica informacyjna