HISTORIA

Zarys Historii Koła nr 122 „Przynęta”  Suchy Las


Zaczątki zorganizowanego wędkarstwa na terenie naszej Gminy datują się na lata 50-te ubiegłego wieku, a konkretnie na rok 1957, kiedy to grupa zapaleńców i miłośników wędkowania założyła Stowarzyszenie Wędkarskie działające przy świetlicy w Suchym Lesie.
Wśród tych pionierów wędkarstwa w naszej Gminie byli miedzy innymi – Jan Gorzyński, Jan Jakubowicz, Alfred Kliś, Stefan Obst, Czesław Kasprzak czy Franciszek Wojtalak. Były to jednak czasy gdy w Polsce liczyła się ilość, ruchy masowe, stowarzyszenia olbrzymy. Kasowało się więc wszystko co skasować się dało i choć stowarzyszenie działało, odbywała się sprzedaż znaczków, to jednak nie było formalnie uznawane przez ówczesne władze Zarządu Okręgu, z uwagi na zbyt małą ilość członków.
Sytuacja taka miała miejsce do połowy lat 60-tych, kiedy to oficjalnie z uwagi na zbyt małą ilość członków (około 30-tu, przy limicie 50-ciu), grupę wędkarzy z Suchego Lasu i okolic przyłączono do Koła Sołacz-Winiary jako sekcję, likwidując tym samym Stowarzyszenie. Prezesem sekcji został Franciszek Wojtalak, jego zastępcą Czesław Kasprzak, a sekretarzem Jan Wojtkowiak. Szeregi miłośników wędkowania powiększały się z roku na rok, aż w 1971 roku, wymienieni już wyżej członkowie, oraz kilku innych młodych kolegów, postanowiło utworzyć samodzielne koło. Udało się. Na ręce „Szefa” Sekcji – Franciszka Wojtalaka przyszło pismo Prezydium Zarządu Okręgu wyrażające zgodę na możliwość założenia Koła PZW w Suchym Lesie. W tym tez roku odbyły się wybory do zarządu już jako samodzielnego Koła.  I tak prezesem został Czesław Kasprzak, v-ce prezesem Franciszek Wojtalak, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Marian Kędziora, skarbnikiem Marceli Matecki, sekretarzem Jan Wojtkowiak, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Stefan Obst a Straży Honorowej Michał Rybarczyk.
W latach 70-tych zebrania członków Koła odbywały się zazwyczaj w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie oraz sporadycznie w „agronomówce”. Zarząd organizował wycieczki autokarowe dla braci wędkarskiej wraz z ich rodzinami. Taką pierwszą wycieczkę, połączoną z wędkowaniem, była bardzo udana wyprawa nad Jezioro Chrzypsko Wielkie.
W 1979 roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. Nowym skarbnikiem został Ryszard Janasik, który funkcję tę sprawował w sposób bardzo sumienny przez wiele lat. Przewodniczącym straży honorowej został Tadeusz Jaworski. W Kole z różnymi przerwami działała również Straż Ochrony Przyrody, a jej komendantem w 1979 roku został Bernard Dudziak. W 1980 roku nastąpiła korekta w składzie Zarządu, a mianowicie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – z powodu śmierci Mariana Kędziory został Wiesław Bocian, a v-ce prezesem wybrano Wojciecha Zawadę.
Lata 80-te to bardzo aktywne działania Zarządu i członków Koła. Organizowane były kolejne wycieczki  oraz czyny społeczne. Czyny te miały przeważnie na celu zdobycie środków finansowych na wynajem autobusu, którym mogliśmy wybrać się na zawody, bądź wycieczkę. Czyny wykonywano przeważnie na polach Zakładu Doświadczalnego w Złotnikach. Zdarzało się również pracować na rzecz Urzędu Gminy Suchy Las. Na czyny te przybywało około 30-40-tu najbardziej zdyscyplinowanych członków Koła, którym na sercu leżało jego dobro i wypełnianie obowiązku wobec założeń statutu PZW. Któż z uczestników tych czynów nie pamięta – nieraz wstrętnej pogody, któż nie czuje ciężaru kamieni podnoszonych i rzucanych na wlokące się obok przyczepy. Któż do dziś nie pamięta smaku piasku w ustach. W latach tych odbywały się do dziś wspominane wycieczki, łączone z zawodami nad takie jeziora jak Żoń, Niedźwiady, Lubiatów, Samołęż, Ławica czy też kilkukrotnie Pożarowo. Ilość członków w tych latach, wahała się w granicach 100-130 osób. Spontanicznie w szeregi wędkarzy wstępowała młodzież, a nawet dzieci. Coraz więcej ludzi pragnęło ucieczki od rzeczywistości na łono natury, w krainę ciszy, spokoju i melancholii. Corocznie organizowane były konkursy wędkarskie, otwarcia sezonu połączone z Wyłonieniem mistrza Koła. Zawody te tradycyjnie odbywały się na wodach stawów potorfowych w Pawłowicach lub nad brzegami Jeziora Kierskiego. Prócz tytułu Mistrza Koła,  można było zdobyć  wiele cennych nagród fundowanych ze składek członkowskich.
W roku 1981 nastąpiła zmiana przewodniczącego komisji rewizyjnej. Został nim Zygmunt Trzybiński, a w roku 1985 funkcję v-ce prezesa koła objął Krzysztof Pilas. W tym też roku rozpisano konkurs na nazwę koła. Wpłynęło kilkanaście propozycji. Przyjęto propozycję Zygmunta Kolańskiego, który zaproponował nazwę „Przynęta”. Odtąd oficjalna nazwą koła jest Koło PZW „Przynęta” Suchy Las. W latach 80-tych gro zebrań członkowskich odbywało się w „Klubie Rolnika” w Suchym Lesie, rzadziej w szkole podstawowej i Urzędzie Gminy. Pamiętamy jednak też zebrania, szczególnie Zarządu Koła które odbywały się w prywatnych domach, a także nie rzadko „pod chmurką”. Jednak w miarę możliwości wszystkie uciążliwości były pokonywane. Koło funkcjonowało, będąc jedną z najsilniejszych organizacji na terenie Gminy.
Pod koniec lat 80-tych, a konkretnie w 1989 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa koła. Z uwagi na podeszły wiek, po wielu latach pracy na rzecz naszego koła, zrezygnował wielce zasłużony Kolega Czesław Kasprzak, a jego miejsce zajął młodszy i prężnie działający Krzysztof Pilas. Szeregi wędkarzy w dalszym ciągu jednoczyły się. Prócz wycieczek oficjalnych organizowano wycieczki i obozowiska w mniejszych grupach. Udało się nawet zorganizować zabawę karnawałową, na której bawiono się wyśmienicie.
W latach 90-tych organizowano wycieczki i zawody wyjazdowe, obierając kierunek północno-zachodni, a konkretnie okolice miejscowości: Wronki, Miałów, Człopy, Lutom.  Zawiązywały się znajomości z kolegami „po kiju” z innych ośrodków, którzy także pomagali w organizacji zawodów na ich terenie. Dzięki uprzejmości władz gminnych, mogliśmy korzystać z pomieszczeń w Urzędzie Gminy, zarówno podczas zebrań zarządu, jak i zebrań ogólnych. Dzięki temu porozumieniu zakończyły się nasze kłopoty z organizacją zebrań.
W 1993 roku nastąpiły istotne zmiany w składzie Zarządu. Koledzy którzy przez długie lata dobrze prowadzili sprawy koła, przyczyniając się do jego konsolidacji, prawie w całości zrezygnowali z pracy w Zarządzie. Nowo wybrany Zarząd przedstawiał się następująco: prezesem został Michał Rybarczyk, v-ce prezesem Paweł Olszakowski, sekretarzem Zygmunt Trzybiński, skarbnikiem Piotr Klociński, przewodniczącym komisji rewizyjnej Bronisław Dropikowski, przewodniczącym sądu koleżeńskiego Władysław Lala. Zarząd ten działał przez dwie czteroletnie kadencje z drobnymi zmianami, a mianowicie – skarbnikiem został Bronisław Dropikowski, a jego miejsce jako przewodniczący komisji rewizyjnej objął Ryszard Dudziak. Nowy prezes koła ufundował puchar przechodni, który wręczany był corocznie nowemu Mistrzowi Koła. W latach tych Mistrzami zostawali: Michał Rybarczyk, Paweł Staszak, Jan Wojtkowiak, Zbigniew Turek. W roku 1996 odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia samodzielnej działalności koła. W okresie swej kadencji zarząd koła podjął starania o pozyskanie w formie dzierżawy, pod opiekę akwenu wodnego na terenie poligonu wojskowego za wsią Chludowo.  Pomimo współdziałania z Urzędem Gminy, wielokrotne, zarówno oficjalne prośby, jak i rozmowy nieformalne z  Nadleśnictwem w  Czerwonaku i Wojskiem – zakończyły się fiaskiem i Kołu nie udało się pozyskać własnej wody.
W roku 2001 Koło skupiało ok. 140 członków. Został wybrany nowy zarząd, którego przewodniczącym został ponownie Krzysztof Pilas, a jego zastępca Piotr Fręśko oraz Grzegorz Wojtera. Skarbnikiem  został Paweł Olszakowski. Ponownie funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej objął Ryszard Janasik. Corocznie organizowano coraz większą ilość zawodów, wprowadzając do ich programu zawody dla młodzieży na wodach bieżących oraz zawody spinningowe. W okresie tym tytuł Mistrza Koła Zdobywali kolejno: Michał Rybarczyk, Tadeusz Rybarczyk, Tomasz Sulkowski, Paweł Olszakowski, Piotr Fręśko, Władysław Petociński, Andrzej Kowalik, Tomasz Bekas. Został tez ogłoszony konkurs na logo Koła, które stało się naszą wizytówką. Powstała też strona internetowa.
W roku 2005 Koło liczyło 136 członków. W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się Zarząd w składzie: Krzysztof Pilas – prezes, Waldemar Dropikowski -  v-ce prezes, Zbigniew Turek – v-ce prezes, Zygmunt Trzybiński – sekretarz, Tomasz Sulkowski – skarbnik, Ryszard Janasik – przewodniczący komisji rewizyjnej, Waldemar Miński – przewodniczący sadu koleżeńskiego.
W 2009 roku w trakcie zebrania sprawozdawczo - wyborczego został wybrany Zarząd: Piotr Fręśko – prezes, Waldemar Dropikowski – v-ce prezes, Mikołaj Rybarczyk v-ce prezes, Zygmunt Trzybiński – sekretarz, Tomasz Sulkowski – skarbnik, Waldemar Miński – przewodniczący komisji rewizyjnej.
W 2010 roku dzięki pomocy Urzędu Gminy i przychylności Nadleśnictwa Łopuchówko, nasze Koło pozyskało jako użytkownik - opiekun własny akwen. Zalew przy „Łysym Młynie”, akwen o powierzchni całkowitej 3,7ha, położony między miejscowościami Radojewo-Biedrusko. Od tego czasu zbiornik jest gospodarowany przez członków naszego Koła. Zbiornik jest systematycznie zarybiany. Koło dba o czystość i porządek wokół zalewu. Corocznie rozgrywane są na nim zawody dla członków naszego Koła oraz zawody dla dzieci i młodzieży połączone z imprezami okolicznościowymi. Od tego roku wprowadzono tez cykliczną imprezę pod nazwą „Uwalnianie Karpia”, która połączona jest ze spotkaniem z okazji Świąt Bożego Narodzenia i odbywa się w miesiącu grudniu, nad brzegiem zbiornika. W 2011 roku nad naszą wodą odbyła się impreza okolicznościowa z okazji  40-lecia działania samodzielnego koła „Przynęta” Suchy Las. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prezesa Piotra Fręśko, członków Zarządu i członków Koła, impreza odbiła się szerokim echem w naszej Gminie i nie tylko. Spędziliśmy nad wodą ponad dobę, organizując zawody dla dzieci oraz dwu-turowe zawody dla członków koła o puchar 40-lecia Koła. Podczas nocnej przerwy miedzy turami, był czas na poczęstunek, dobrą muzykę i rozmowy do białego rana. Na obchodach pojawiło się wielu zaproszonych gości.
W roku 2013 w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, w miejsce ustępującego prezesa Piotra Fręśko, wybrano kolegę Dariusza Matysiaka. Pozostały skład Zarządu nie uległ zmianie. Do składu na funkcję „członek zarządu” zostało wybranych kilku kolegów, którzy w poprzednich latach wykazywali zaangażowanie w sprawy organizacyjne Koła. Priorytetem Zarządu Koła były sprawy organizacyjne: organizacja zawodów, dnia dziecka, kontynuacja cyklicznych imprez z poprzednich lat, współpraca z Nadleśnictwem i Urzędem  Gminy oraz rozsądne gospodarowanie zbiornikiem „Łysy Młyn”.
W dniu 14 czerwca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła. Na którym to, po 2,5 rocznej pracy w Zarządzie, z funkcji prezesa Koła zrezygnował Kolega Dariusz Matysiak.  W trakcie zebrania na funkcje prezesa wybrany został Kolega Mikołaj Rybarczyk.


Zygmunt Trzybiński, Mikołaj Rybarczyk
Najstarszy zachowany rękopis w archiwum Koła.