poniedziałek, 20 grudnia 2021

OPŁATY I SKŁADKI 2022

 JAKO ŻE NIEUCHRONNIE ZBLIŻA SIĘ NAJBARDZIEJ AKTYWNY OKRES DLA NASZEGO SKARBNIKA, CHCIELIBYŚMY PRZEDSTAWIĆ OPŁATY W 2022 ROKU. 


Zgodnie z uchwałą nr 225/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 8.10.2021

w sprawie wysokości ekwiwalentu za pracę społeczną na rzecz PZW

 Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia: 

§ 1 1. Zobligować Walne Zgromadzenia Kół do podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania członków Koła do wykonywania pracy na rzecz Koła lub wniesienia ekwiwalentu. 2. Wartość ekwiwalentu ustala się w wysokości minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującym w danym okresie Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 3. Minimalna ilość godzin – 1. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Walnym Zgromadzeniom Kół. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z Uchwałą Prezydium ZG nr 97 z 25.01.2013 r.


Walne Zgromadzenie Koła w dniu 21.10.2021 podjeło uchwałę o przyjeciu minimalnej liczby godzin (1) i tym samym minimalnej stawce ekwiwalentu (20zł)

Kwota ta zostanie doliczona przy sprzedaży składek, a w momencie wykonania pracy na rzecz koła zostanie zwrócona.

Wzorem lat poprzednich... przypominamy iż nadal można dokonywać dobrowolnej wpłaty na rzecz koła. Od wielu lat nasi dorośli członkowie solidarnie wpłacali kwotę 20zł. Jest to oczywiście wpłata "Dobrowolna" natomiast to właśnie na tej składce w znacznej części opierany jest budżet naszego Koła.


Terminy i miejsca sprzedaży- już niebawem!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz