sobota, 10 października 2020

SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA II TURA

                                        MIEJSCE: Nienawiszcz (Łowisko Fundacji "dla Ryb")

DATA: 11.10.2020

ZBIÓRKA GODZ: 7:00

STARTOWE: 20zł


 PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POSIADANIA APARATU FOTO, DŁUGOPISU I SIATKI DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA RYB.

PO ZAWODACH PROSIMY O ODDANIE CZYSTYCH PRZYMIARÓW.


PROGRAM:

  • 7:00                 ZBIÓRKA, ROZDANIE KART STARTOWYCH, PRZYMIARÓW
  • 7:30-12:30       WĘDKOWANIE 
  • 12:45                OSTATECZNY CZAS ZWROTU KART STARTOWYCH I PRZYMIARÓW
  • ok 13:15          PODSUMOWANIE, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, ZAKOŃCZENIE

 

LISTA STARTOWA:


LP NAZWISKO IMIĘ

1 GAŁĄZKA ROBERT

2 RYBARCZYK WALDEMAR

3 BEKAS TOMASZ

4 BEKAS TADEUSZ

5 WENCEL MACIEJ

6 ZAZULA WIKTOR

7 ZAZULA TOMASZ

8 KUTER ROBERT

9 OLSZAKOWSKI PAWEŁ

10 NOWAKOWSKI MAREK

11 WOSZCZEJKO WITOLD

12 DĄBROWSKI PIOTR

13 WIECZOREK REMIGIUSZ

14 DEMSKI ZBIGNIEW

15 GRUSZKA ZBIGNIEW

16 SIBRECHT PIOTR

17 ŁĘSZCZAK TOMASZ

18 HENZEL PIOTR

19 ŁĘSZCZAK KRZYSZTOF

20 BRZĘCKI KRZYSZTOF

21 GÓRNY DAMIAN

22 JEDROWSKI TOMASZ

23 JAWORSKI PAWEŁ

24 JAWORSKI PIOTRDODATKOWY REGULAMIN:

 

W DOBIE PANDEMII COVID-19 ZARZĄD OKRĘGU PZW POZNAŃ PRZEKAZUJE NAM DODATKOWY REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD ROZGRYWANIA KONKURSÓW.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ:

 

 

 

REGULAMIN

ORGANIZACJI ZAWODÓW WĘDKARSKICH W CZASIE PANDEMII

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem

stanu epidemii (Dz. U. 964) oraz wytycznych Zarządu Głównego PZW w Warszawie.

wprowadza się co następuje:

Za prawidłową organizację zawodów w danej jednostce organizacyjnej PZW

odpowiedzialny jest; ORGANIZATOR WYDARZENIA SPORTOWEGO.

- Przed rozpoczęciem zawodów , zawodnik i inni uczestnicy imprezy sportowej

podpisują oświadczenie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa” (załącznik nr 1)

- Organizator jest zobowiązany zapewnić punkt do dezynfekcji wyposażony w środek

dezynfekcyjny,

- Wyznaczenie minimum dwóch sędziów /nie wędkujących/ oraz zaopatrzenie ich w

maski i rękawiczki ochronne,

- Maksymalna ilość uczestników do 150 osób /zawodnicy, trenerzy, obsada sędziowska

oraz obsługa organizacyjna/ oraz własnych długopisów.

- Podczas zbiórek wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadania maseczek

ochronnych, /zakryte usta i nos/

- System losowania stanowisk będzie odbywał się elektronicznie lub jednoosobowo przez

komisję sędziowską dla poszczególnych zawodników,

- Na stanowisku może przebywać zawodnik + trener z zachowaniem odległości 2m i

posiadaniem maseczki ochronnej na twarzy /trener/

- Podczas ważenia na stanowisku przebywa tylko zawodnik z komisją sędziowską

(wszyscy w maseczkach)

- Zakaz organizowania i wydawania na terenie zawodów posiłków,

- Nie dostosowanie się do w/w zaleceń – skutkuje dyskwalifikacją zawodnika w turze

zawodów,

- Sędzia Główny w podczas odprawy rozpoczęcia i zakończenia zawodów zwolniony jest

z osłonięcia twarzy z zachowaniem odległości,

- Po zakończeniu zawodów organizator zobowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać

dokumentację do Biura Zarządu Okręgu /Protokół zawodów, Pełna lista imienna

startujących i uczestników zawodów,

 

- Oświadczenia uczestników zawodów przechowywane są u organizatora zawodów.

 

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza