środa, 13 stycznia 2021

SPRZEDAŻ ZNAKÓW PZW

 Sprzedaż znaków PZW

W najbliższa niedzielę (31.01.2021) w godzinach 11:00-13:00 będzie prowadzona sprzedaż znaków PZW na parkingu przy zbiorniku Łysy Młyn.
Serdecznie Zapraszamy!

Osoby zainteresowane egzaminem na kartę wędkarską - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 608-694-752


DO OPŁAT NALEŻY DOLICZYĆ SKŁADKĘ NA KOŁO W WYSOKOŚCI 20zł

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r.  


 LpTreść  Wysokość kwotowa w złotych
 1.Składka członkowska 100,00
 2.Składka członkowska ulgowa
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  
 50,00
 3.Składka członkowska ulgowa
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  
 25,00
 4.Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW  

25,00
0,00
 5.Legitymacja członkowska  5,00


Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.


WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2021 r. 

 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna210,00
2Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
130,00
3Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
110,00
4Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00
Składka niepełna
5podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)200,00
Składka uzupełniająca
6uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3*10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7- Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1zawody15,00x
21 dzień40,0065,00
33 dni60,0090,00
47 dni85,00140,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp.TreśćWysokość w zł z VAT
1pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)470,00
2na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)450,00
3na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)410,00
4wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)370,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
11 dzień60,00100,00
214 dni170,00250,00
3pełen sezon*550,00700,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

 

 

Uchwała Nr 183/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 października 2020 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2021

niedziela, 3 stycznia 2021

PODSUMOWANIE SEZONU 2020

 13 GRUDNIA, W CZASACH PANDEMII... 

Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ZAKOŃCZYLIŚMY OFICJALNIE SEZON 2020
ABY NIE STWARZAĆ ZAGROŻENIA SPOTKALIŚMY SIĘ TYLKO Z OSOBAMI KTÓRE ODBIERAŁY UPOMINKI I WYRÓŻNIENIA. NA KONKRETNĄ GODZINĘ, W GRUPACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 4 OSOBY.

PODSUMOWANIE ODBYŁO SIĘ W PLENERZE, NAD ZBIORNIKIEM ŁYSY MŁYN.

JESZCZE RAZ WIELKIE GRATULACJE DLA WSZYSTKICH NAGRODZONYCH!!!

Zapraszamy do fotogalerii

środa, 18 listopada 2020

CO DALEJ?

 Drogie Wędkarki, Drodzy Wędkarze.....

Jak wiemy sytuacja w kraju i na świecie jest delikatnie ujmując "kiepska". Na obecna chwilę nie wiemy jak będziemy działać w sezonie 2021. Wiemy że w najbliższym czasie nie będzie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego więc będziecie musieli się z nami jeszcze trochę pomęczyć. Aktualny Zarząd Koła musi planować i realizować zadania które nam powierzylićie. Działamy.

Staramy się w niestandardowy sposób zamknąć rok 2020. Wigilia połączona z corocznym "Uwalnianiem Karpia" na pewno się nie odbędzie. Chcemy jednak wręczyć wam upominki i puchary za sezon 2020. Nie ma niestety możliwości spotkania się w szerszym gronie i celebracji podsumowania tak jak to zwykle czyniliśmy. Nie chcemy też z tym zwlekać do uspokojenia się sytuacji epidemiologicznej ponieważ nie wiemy kiedy to nastąpi. Dlatego będziemy zapraszać was na spotkania indywidualne, w ustalonym terminie, na określoną godzinę, nad Zbiornikiem Łysy Młyn. Powiadomimy was o tym indywidualnie/telefonicznie.

Zarząd Koła nie ma możliwości odbycia spotkań. Działamy jednak tak jak w poprzednich latach. Plan pracy koła ustalamy, wody na zawody rezerwujemy. Mamy świadomość że wiosenne terminy mogą być wątpliwe do realizacji. Dlatego przewidujemy większą ilość zawodów niż zwykle, mając świadomość że pewnie nie wszystkie się odbędą. Na papierze sezon zapowiada się imponująco: łowiska nowe, łowiska na które wracamy po rocznej nieobecności, ale i stałe już pozycje w naszych kalendarzach. Oby wszystko się udało. Dokładne informacje - już wkrótce na stronie.

Z Wędkarskim Pozdrowieniem!

Zarząd koła PZW 122 "Przynęta" Suchy Las


SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2020

ZAWODAMI W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA ZAKOŃCZYLIŚMY SEZON SPINNINGOWY. NIESTETY Z POWODU PANDEMII COVID-19 NIE UDAŁO NAM SIĘ ROZEGRAĆ TRZECIEJ ZAPLANOWANEJ TURY KTÓRA MIAŁA SIĘ ODBYĆ 25.10 NA RZECE WARCIE. W ZWIĄZKU Z TYM DO KLASYFIKACJI MISTRZOWSKIEJ 2020 ZALICZANE SĄ DWA KONKURSY.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM STARTUJĄCYM A W SZCZEGÓLNOŚCI ZWYCIĘZCĄ:


ROBERT GAŁĄZKA - SPINNINGOWY MISTRZ KOŁA 2020


DAMIAN GÓRNY - SPINNINGOWY VICE-MISTRZ KOŁA 2020
PAWEŁ JAWORSKI - SPINNINGOWY II VICE-MISTRZ KOŁA 2020GRATULACJE!!!

sobota, 10 października 2020

SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA I TURA

 W dniu 27.09.2020 odbyła się pierwsza w tym roku tura zawodów z cyklu 

Spinningowe Mistrzostwa Koła "Przynęta" 2020

Zawody rozegraliśmy nad rzeką Wartą w miejscowości Obrzycko

Zawodnicy złowili łącznie 10 szczupaków, 28 okoni, 1 sandacza i 1 bolenia.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, oraz do fotogalerii. 

GPX SPŁAWIK GRUNT 2020SEZON SPŁAWIKOWO-GRUNTOWY  KOŁA "PRZYNĘTA" SUCHY LAS 2020 PRZESZEDŁ DO HISTORII. 
SEZON BARDZO CIĘŻKI POD WZGLĘDEM ORGANIZACJI I MOTYWACJI. OPÓŹNIONY O PRAWIE 3 MIESIĄCE, ROZGRYWANY Z WIELOMA OGRANICZENIAMI - A MIMO TO BARDZO CIEKAWY. 
DWIE TURY ZOSTAŁY ODWOŁANE, JEDNA PRZEŁOŻONA I ROZEGRANA W INNYM TERMINIE. NIESTETY NIE UDAŁO SIĘ ZORGANIZOWAĆ ZAWODÓW Z OKAZJI DNIA DZIECKA, PUCHARU WIOSNY ORAZ PUCHARU ŁYSEGO MŁYNA.

PODSUMOWUJĄC - UDAŁO NAM SIĘ ROZEGRAĆ 7 TUR ZAWODÓW, W TYM 4 KONKURSY NOCNE NA KTÓRYCH ZŁOWILIŚMY PRAWIE 400KG RYB!

FREKWENCJA BYŁA MNIEJSZA NIŻ W POPRZEDNICH LATACH, CO NAS NIE MARTWI... A MOTYWUJE DO DALSZEJ PRACY! 
W NASZYCH ZAWODACH BRAŁO UDZIAŁ 49 ZAWODNIKÓW. ŚREDNIA ILOŚĆ STARTUJĄCYCH  TO 32,57. BARDZO NAS CIESZY CO RAZ WIĘKSZA ILOŚĆ ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW W KATEGORII DO 18 ROKU ŻYCIA. REGULARNA OBECNOŚĆ SIEDMIU JUNIOREK/JUNIORÓW W KOLE TO RZADKOŚĆ. MOŻEMY ZARYZYKOWAĆ STWIERDZENIE ŻE W NASZEJ PRAWIE 50-LETNIEJ HISTORII SIĘ TO NIE ZDARZYŁO.

SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE WSZYSTKIM STARTUJĄCYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZWYCIĘZCĄ.

SPŁAWIKOWO-GRUNTOWYM MISTRZEM KOŁA "PRZYNĘTA" 2020 W KATEGORII OPEN ZOSTAŁ KOLEGA
MICHAŁ KONIECZNY!


SPŁAWIKOWO-GRUNTOWYM MISTRZEM KOŁA "PRZYNĘTA" 2020 W KATEGORII U18 ZOSTAŁ KOLEGA
ALAN SKULAWIK!

WIELKIE BRAWA PANOWIE!!!


GPX 2020 SPŁAWIK-GRUNT VII TURA WOJNÓWKO

W dniu 13.09.2020 odbyła się siódma i zarazem ostatnia tura zawodów towarzyskich o spławikowo-gruntowe mistrzostwa Koła "Przynęta" 2020
Konkurs rozgrywany był na jeziorze Łomno w miejscowości Wojnówko
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, oraz do fotogalerii. 

środa, 9 września 2020

SPRZĄTANIE BRZEGÓW WARTY


SERDECZNIE DZIEKUJEMY OSOBĄ KTÓRE W SOBOTĘ 12.09.2020 BRAŁY UDZIAŁ W SPRZĄTANIU BRZEGÓW RZEKI WARTY.
W TYM ROKU FREKWENCJA NIE DOPISAŁA. W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE NAS WIĘCEJ!!! 👪
niedziela, 6 września 2020

GPX VI TURA TRZASKOWO

 W nocy 29/30.08.2020r. 

odbyła się szósta tura zawodów towarzyskich o 

Spławikowo-Gruntowe Mistrzostwo Koła "Przynęta".Konkurs rozgrywany był na łowisku "Trzaskowo"
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, oraz do fotogalerii.